zzhuu_love_nhuzz

  • Tên : Huuxjtrum
  • Nam, 34 tuổi
  • Phone : 0thây0tai0chin0có
  • Địa chỉ : .......*I♥U*..............*I♥U*....... ...*I♥U**I♥U*.....*I♥U**I♥U*.... .*I♥U*....*I
Cấp độ: Mic Đồng
Điểm số
2000
Tải khoản
0
Lượt xem
339

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

Lòng anh thật sá»± thích nhÆ° Oái Äm á» chá» lại thân vá»i mt Vậy nhÆ°ng Hà má»i có tiá»n. Em tuyên má»i Äẹp ôi phiá»n quá Äi. Ý anh cÅ©ng Äá»nh chá»n Ly. rá»i nhÆ°ng bá» bảo con Vy ngá»t ngào mẹ 
; thì bắt cÆ°á»i bé Äào. 4 hôm anh nghÄ© , lẽ nào chá»n Ngân. Em Mai cÅ©ng chẳng kém phần...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording