yanyin

  • Tên : Yin
  • Nữ, 25 tuổi
  • Phone : 0122......8889
  • Địa chỉ : trasua.vn
Cấp độ: Chaien
Điểm số
0
Tải khoản
0
Lượt xem
102

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

1.11.2k10 When I said let's not meet anymore, When I said don't even call me anymore, Did you really take it seriously, that wasn't it Worried that it might be over, Worried that I might lose you forever, My heart keeps on getting nervous, It gets so sad. What is affection, that it makes me miss you. I can't live without...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording