xidolx

  • Tên : Diệu Tâm
  • Nữ, 37 tuổi
  • Địa chỉ : Hà Nội
Cấp độ: Mic Đồng
Điểm số
2775
Tải khoản
0.00
Lượt xem
452

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

Quay ngược thá»i gian, vá» cái thá»i có má»t cô gái trẻ yêu ca hát, hát bằng bản nÄng, há»n nhiên, có khi hát mà cÅ©ng chá» cần hiá»u Äúng vá» giai Äiá»u, thế là...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording