vivingox_pcr

  • Tên : ViVi ngox
  • Nữ, 22 tuổi
  • Phone : 0188XXXXXXX
  • Địa chỉ : chung nhà vs heo
Cấp độ: Mic Đồng
Điểm số
2010
Tải khoản
0.00
Lượt xem
0

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

tại s tao cứ f tá» ra ngÆ°á»i lá»n, hiá»u chuyá»n...nhÆ° thế tao sẽ dc cái j? hay là nó chá» khiến ngta càng ngày càng lÆ¡ tao...k còn wan tâm Äến cảm nhận của tao nữa? uk thì tao nhá»n...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording