utny_theone

  • Tên : pé Đậu
  • Nữ, 23 tuổi
Cấp độ: Chaien
Điểm số
200
Tải khoản
0
Lượt xem
55

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

Sao chứ? Nhìu khi ngá»i pùn vu vÆ¡ ko hÄ©u? Nhìu khi cÅ©ng wá Äa nghi.... Tui chÄ© nghe 1 câu chiá»n mà a viết, nghe dc n~ lá»i rất giá»ng nhÆ° n~ ji mà tui Äã từng Äá»c trong fầnn tin nhắn giữa anh vá»i ngÆ°á»i. Nhiu Äó thoy cÅ©ng ÄÅ© làm cho tui sợ, tui bậc khóc, khóc vì cái ji? Vì cãm Äá»ng bỡi câu chiá»n Äó. CÅ©ng vì 1...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording