truongx47

  • Tên : xuan truong
  • Nam, 8 tuổi
  • Phone : het tien ban roi
  • Địa chỉ : tp .tuyen quang
Cấp độ: Trùm
Điểm số
100080
Tải khoản
0.08
Lượt xem
6490

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording