tieppro

  • Tên : tieppro
  • Nữ, 28 tuổi
  • Phone : 01696611***
Cấp độ: Chaien
Điểm số
170
Tải khoản
0
Lượt xem
58

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

 Có những khoảnh khắc trong cuá»c Äá»i khiến bạn nhá» ngÆ°á»i ta thật nhiá»u , Äến ná»i bạn chá» muá»n chạy Äến và ôm há» thật chặt . Hãy cho ngÆ°á»i Äó biết bạn Äã có...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording