thuythuy90

  • Tên : Thúy Thúy
  • Nữ, 27 tuổi
  • Phone : 097383696x
  • Địa chỉ : Hà Nội
Cấp độ: Mic Đồng
Điểm số
4705
Tải khoản
0.00
Lượt xem
9362

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

Tá»± nhiên hôm nay cao hứng muá»n liá»t kê ra mấy bá» truyá»n mình thích 8-} trong sá» này có bá» Äá»c Äi Äá»c lại rá»i vẫn thích :x - Slam dunk - Con nhà giàu - Asari tinh nghá»ch - Hikaru - kì thủ cá» vây - Monster - Doraemon - Ninja loạn thá» - Thằng ngá» thiên tài - Jack - bác sÄ© quái dá» - Chie - cô bé hạt tiêu - Tiến...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

2 ngày nữa (21/11) là sinh nhật của hoquangvinh(29)

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording