thuythuy90

  • Tên : Thúy Thúy
  • Nữ, 28 tuổi
  • Phone : 097383696x
  • Địa chỉ : Hà Nội
Cấp độ: Mic Đồng
Điểm số
4705
Tải khoản
0.00
Lượt xem
9362

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

Tá»± nhiên hôm nay cao hứng muá»n liá»t kê ra mấy bá» truyá»n mình thích 8-} trong sá» này có bá» Äá»c Äi Äá»c lại rá»i vẫn thích :x - Slam dunk - Con nhà giàu - Asari tinh nghá»ch - Hikaru - kì thủ cá» vây - Monster - Doraemon - Ninja loạn thá» - Thằng ngá» thiên tài - Jack - bác sÄ© quái dá» - Chie - cô bé hạt tiêu - Tiến...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording