t_oneband

  • Tên : T-One Band
  • Nam, 9 tuổi
Cấp độ: Chaien
Điểm số
980
Tải khoản
0
Lượt xem
201

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

    &
nbsp;       1 Winning Team(Quản Lý Chí
nh T_one) Äại tÆ°á»ng _Tá»ng TÆ° Lá»nh : Win vs Junoo    &n
bsp;Thượng tÆ°á»ng : Mardox  Thiếu TÆ°á»ng: King , Ladybo ,...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording