smallvn94

  • Tên : Trần Thanh Danh
  • Nam, 24 tuổi
  • Phone : 01688******
Cấp độ: Mic Đồng
Điểm số
1375
Tải khoản
0
Lượt xem
159

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

Äang buá»n nên lên sàn nhạc hát cho Äỡ buá»n ...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording