shalik

  • Tên : Mây Nhỏ
  • Nữ, 20 tuổi
  • Phone : .........
  • Địa chỉ : e iu nhà e
Cấp độ: Mic Bạc
Điểm số
8575
Tải khoản
0.00
Lượt xem
1989

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 1 bài )

  • Tên beat
  • Lượt thu
  • Trị giá

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording