Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

920 lượt thu
784 lượt thu
621 lượt thu
499 lượt thu
439 lượt thu
430 lượt thu
363 lượt thu
296 lượt thu
242 lượt thu
244 lượt thu
207 lượt thu
161 lượt thu
156 lượt thu
125 lượt thu
125 lượt thu
113 lượt thu
109 lượt thu
89 lượt thu
78 lượt thu
77 lượt thu
67 lượt thu
62 lượt thu
59 lượt thu
53 lượt thu
40 lượt thu
39 lượt thu
35 lượt thu
35 lượt thu

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 33.00

Tài khoản: 244.88

Thông tin chi tiết

Nhớ về một mùa xuân - Chế Linh
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 92
Thời gian: 23/01/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording