Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

816 lượt thu
667 lượt thu
322 lượt thu
255 lượt thu
172 lượt thu
154 lượt thu
57 lượt thu
25 lượt thu
22 lượt thu
22 lượt thu
14 lượt thu
14 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu

Cấp độ: Mic Đồng

Tài sản: 27.23

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Everyday I love you - Boyzone
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 3488
Thời gian: 21/09/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording