Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Lời bài hát

j k k k k k kk kkfmkgm bvkgf,fv mgf ikd vjc jv vjkv j bf gjibfgbbn lf k,fkv fkf mvk m, v k , , ,. b, df f f f fg fg vgm v b vmvm

  • Người sở hữu:
    sannhac
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Đại Gia

Tài sản: 0.00

Tài khoản: 3.04

Thông tin chi tiết

Nang am xa dan - MTP
Uploader: lulilailia
Lượt thu: 0
Thời gian: 14/10/2013 04:41:10

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording