Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

330 lượt thu
135 lượt thu
131 lượt thu
71 lượt thu
53 lượt thu
42 lượt thu
25 lượt thu
24 lượt thu
23 lượt thu
20 lượt thu
16 lượt thu
16 lượt thu
14 lượt thu
14 lượt thu
14 lượt thu
12 lượt thu
12 lượt thu
12 lượt thu
12 lượt thu
9 lượt thu
10 lượt thu
10 lượt thu
9 lượt thu
8 lượt thu
7 lượt thu
6 lượt thu
6 lượt thu
6 lượt thu
6 lượt thu
6 lượt thu
6 lượt thu
6 lượt thu
6 lượt thu
5 lượt thu
5 lượt thu
5 lượt thu
5 lượt thu
5 lượt thu
5 lượt thu
5 lượt thu
5 lượt thu
4 lượt thu
4 lượt thu
4 lượt thu
4 lượt thu
4 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu

Thông tin chi tiết

xoa het -
Uploader: handoi112
Lượt thu: 0
Thời gian: 20/03/2013 10:41:37

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |