Thông báo từ ngày 21/11/2011 Sàn Nhạc sẽ sử dụng MingID để đăng nhập. Bấm vào đây để xem hướng dẫn.
Thông báo đưa chức năng Quản lý tương tác vào hoạt động. Bấm vào đây để xem hướng dẫn.
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

330 lượt thu
135 lượt thu
131 lượt thu
71 lượt thu
53 lượt thu
42 lượt thu
25 lượt thu
24 lượt thu
23 lượt thu
20 lượt thu
16 lượt thu
16 lượt thu
14 lượt thu
14 lượt thu
14 lượt thu
12 lượt thu
12 lượt thu
12 lượt thu
12 lượt thu
10 lượt thu
9 lượt thu
10 lượt thu
9 lượt thu
8 lượt thu
7 lượt thu
6 lượt thu
6 lượt thu
6 lượt thu
6 lượt thu
6 lượt thu
6 lượt thu
6 lượt thu
6 lượt thu
5 lượt thu
5 lượt thu
5 lượt thu
5 lượt thu
5 lượt thu
5 lượt thu
5 lượt thu
5 lượt thu
4 lượt thu
4 lượt thu
4 lượt thu
4 lượt thu
4 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu

Thông tin chi tiết

Hồng Đậu Sinh Nam Quốc -
Uploader: hanlee97
Lượt thu: 5
Thời gian: 22/10/2012 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |