Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Lời bài hát

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.ơng & Tường Nguyên\',\'Ngẫu hứng lý qua cầu\',\'\',\'/uploads/k_1346637421.mp3\',\'2012-09-03 00:00:00\',NULL,\'0\',\'1\',\'0\',\'0\',\'1\',\'0\',\'0\',\',\',\'2012-10-21 00:00:00\',\'0\',\',1725808,1771141,\',\'2\',\'Ngau hung ly qua c','5','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0','','0','Hoa roi',''),('83130','2890','615544','George Benson','Nothing\'s gonna change my love for you','','/uploads/k_1349447890.mp3','2012-10-05 00:00:00','?????????????!49447890.mp3\'','0','1','0','0','1','0','0',',','2012-10-08 00:00:00','0','','0','Nothings gonna change my love for you','')???????????????????\',','1','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0','','0','Ngo nhan','',????????????????????????????????????????

Những bài hát cùng ca sĩ

2842 lượt thu
2370 lượt thu
1983 lượt thu
1326 lượt thu
1281 lượt thu
1003 lượt thu
1000 lượt thu
661 lượt thu
599 lượt thu
521 lượt thu
459 lượt thu
339 lượt thu
266 lượt thu
247 lượt thu
202 lượt thu
173 lượt thu
99 lượt thu
97 lượt thu
40 lượt thu
22 lượt thu
16 lượt thu
6 lượt thu

Thông tin chi tiết

Cá vàng bơi - Xuân Mai
Uploader: single_again
Lượt thu: 4
Thời gian: 15/10/2012 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |