Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Lời bài hát

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.ơng & Tường Nguyên\',\'Ngẫu hứng lý qua cầu\',\'\',\'/uploads/k_1346637421.mp3\',\'2012-09-03 00:00:00\',NULL,\'0\',\'1\',\'0\',\'0\',\'1\',\'0\',\'0\',\',\',\'2012-10-21 00:00:00\',\'0\',\',1725808,1771141,\',\'2\',\'Ngau hung ly qua c','5','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0','','0','Hoa roi',''),('83130','2890','615544','George Benson','Nothing\'s gonna change my love for you','','/uploads/k_1349447890.mp3','2012-10-05 00:00:00','?????????????!49447890.mp3\'','0','1','0','0','1','0','0',',','2012-10-08 00:00:00','0','','0','Nothings gonna change my love for you','')???????????????????\',','1','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0','','0','Ngo nhan','',????????????????????????????????????????

Những bài hát cùng ca sĩ

2872 lượt thu
2429 lượt thu
2015 lượt thu
1379 lượt thu
1293 lượt thu
1014 lượt thu
1009 lượt thu
667 lượt thu
602 lượt thu
533 lượt thu
466 lượt thu
342 lượt thu
268 lượt thu
249 lượt thu
203 lượt thu
178 lượt thu
104 lượt thu
99 lượt thu
41 lượt thu
22 lượt thu
16 lượt thu
7 lượt thu
1 lượt thu
Error: Can't create a new thread (errno 11); if you are not out of available memory, you can consult the manual for a possible OS-dependent bug