Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Lời bài hát

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.ơng & Tường Nguyên\',\'Ngẫu hứng lý qua cầu\',\'\',\'/uploads/k_1346637421.mp3\',\'2012-09-03 00:00:00\',NULL,\'0\',\'1\',\'0\',\'0\',\'1\',\'0\',\'0\',\',\',\'2012-10-21 00:00:00\',\'0\',\',1725808,1771141,\',\'2\',\'Ngau hung ly qua c','5','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0','','0','Hoa roi',''),('83130','2890','615544','George Benson','Nothing\'s gonna change my love for you','','/uploads/k_1349447890.mp3','2012-10-05 00:00:00','?????????????!49447890.mp3\'','0','1','0','0','1','0','0',',','2012-10-08 00:00:00','0','','0','Nothings gonna change my love for you','')???????????????????\',','1','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0','','0','Ngo nhan','',????????????????????????????????????????

Những bài hát cùng ca sĩ

2859 lượt thu
2408 lượt thu
2002 lượt thu
1354 lượt thu
1292 lượt thu
1010 lượt thu
1005 lượt thu
667 lượt thu
601 lượt thu
527 lượt thu
460 lượt thu
341 lượt thu
266 lượt thu
248 lượt thu
202 lượt thu
175 lượt thu
101 lượt thu
99 lượt thu
40 lượt thu
22 lượt thu
16 lượt thu
7 lượt thu

Thông tin chi tiết

Cá vàng bơi - Xuân Mai
Uploader: single_again
Lượt thu: 5
Thời gian: 15/10/2012 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording