Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Lời bài hát

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.ơng & Tường Nguyên\',\'Ngẫu hứng lý qua cầu\',\'\',\'/uploads/k_1346637421.mp3\',\'2012-09-03 00:00:00\',NULL,\'0\',\'1\',\'0\',\'0\',\'1\',\'0\',\'0\',\',\',\'2012-10-21 00:00:00\',\'0\',\',1725808,1771141,\',\'2\',\'Ngau hung ly qua c','5','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0','','0','Hoa roi',''),('83130','2890','615544','George Benson','Nothing\'s gonna change my love for you','','/uploads/k_1349447890.mp3','2012-10-05 00:00:00','?????????????!49447890.mp3\'','0','1','0','0','1','0','0',',','2012-10-08 00:00:00','0','','0','Nothings gonna change my love for you','')???????????????????\',','1','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0','','0','Ngo nhan','',????????????????????????????????????????

Những bài hát cùng ca sĩ

2872 lượt thu
2426 lượt thu
2010 lượt thu
1376 lượt thu
1293 lượt thu
1014 lượt thu
1009 lượt thu
667 lượt thu
602 lượt thu
531 lượt thu
466 lượt thu
342 lượt thu
267 lượt thu
248 lượt thu
203 lượt thu
177 lượt thu
103 lượt thu
99 lượt thu
41 lượt thu
22 lượt thu
16 lượt thu
7 lượt thu
0 lượt thu

Thông tin chi tiết

Cá vàng bơi - Xuân Mai
Uploader: single_again
Lượt thu: 5
Thời gian: 15/10/2012 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording