Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

11443 lượt thu
7249 lượt thu
6904 lượt thu
3032 lượt thu
2679 lượt thu
2407 lượt thu
1949 lượt thu
1529 lượt thu
1449 lượt thu
1208 lượt thu
1012 lượt thu
916 lượt thu
781 lượt thu
656 lượt thu
596 lượt thu
270 lượt thu
114 lượt thu
83 lượt thu
6 lượt thu
2 lượt thu
  • Người sở hữu:
    sannhac
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Đại Gia

Tài sản: 0.00

Tài khoản: 3.04

Thông tin chi tiết

Một chút quên anh thôi - Bảo Thy
Uploader: DFTuTi1412
Lượt thu: 263
Thời gian: 28/06/2012 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording