Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

3109 lượt thu
2154 lượt thu
143 lượt thu
132 lượt thu
98 lượt thu
95 lượt thu
92 lượt thu
85 lượt thu
68 lượt thu
51 lượt thu
50 lượt thu
33 lượt thu
28 lượt thu
20 lượt thu
17 lượt thu
18 lượt thu
11 lượt thu
4 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
  • Người sở hữu:
    sannhac
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Đại Gia

Tài sản: 0.00

Tài khoản: 3.04

Thông tin chi tiết

Lời anh muốn nói - The Men
Uploader: VitPro165
Lượt thu: 510
Thời gian: 14/06/2012 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording