Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

1991 lượt thu
1405 lượt thu
1052 lượt thu
283 lượt thu
127 lượt thu
79 lượt thu
74 lượt thu
72 lượt thu
35 lượt thu
33 lượt thu
23 lượt thu
14 lượt thu
10 lượt thu
9 lượt thu
9 lượt thu
7 lượt thu
7 lượt thu
3 lượt thu
4 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 2,609.76

Tài khoản: 286.01

Thông tin chi tiết

Riêng mình em - Miu Lê
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 328
Thời gian: 04/04/2012 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording