Chức năng đăng nhập đang được update. BQT rất xin lỗi vì sự cố này, mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ sau khi sự cố được khắc phục.
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

2077 lượt thu
1428 lượt thu
1057 lượt thu
284 lượt thu
136 lượt thu
83 lượt thu
82 lượt thu
79 lượt thu
62 lượt thu
38 lượt thu
23 lượt thu
16 lượt thu
10 lượt thu
10 lượt thu
9 lượt thu
7 lượt thu
7 lượt thu
5 lượt thu
4 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 2,512.17

Tài khoản: 0

Thông tin chi tiết

Riêng mình em - Miu Lê
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 335
Thời gian: 04/04/2012 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording