Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

5776 lượt thu
4047 lượt thu
3707 lượt thu
3662 lượt thu
3319 lượt thu
3064 lượt thu
2757 lượt thu
2271 lượt thu
2239 lượt thu
1907 lượt thu
1851 lượt thu
1744 lượt thu
1730 lượt thu
1459 lượt thu
1418 lượt thu
1268 lượt thu
1213 lượt thu
1217 lượt thu
1110 lượt thu
1104 lượt thu
1062 lượt thu
905 lượt thu
866 lượt thu
795 lượt thu
755 lượt thu
640 lượt thu
638 lượt thu
571 lượt thu
526 lượt thu
463 lượt thu
433 lượt thu
431 lượt thu
387 lượt thu
343 lượt thu
263 lượt thu
235 lượt thu
211 lượt thu
203 lượt thu
203 lượt thu
200 lượt thu
173 lượt thu
169 lượt thu
169 lượt thu
164 lượt thu
156 lượt thu
154 lượt thu
147 lượt thu

Thông tin chi tiết

Ăn năn - Cẩm Ly
Uploader: ThanhToma
Lượt thu: 10
Thời gian: 02/04/2012 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording