Thông báo từ ngày 21/11/2011 Sàn Nhạc sẽ sử dụng MingID để đăng nhập. Bấm vào đây để xem hướng dẫn.
Thông báo đưa chức năng Quản lý tương tác vào hoạt động. Bấm vào đây để xem hướng dẫn.
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

1070 lượt thu
767 lượt thu
647 lượt thu
579 lượt thu
541 lượt thu
465 lượt thu
452 lượt thu
349 lượt thu
217 lượt thu
199 lượt thu
183 lượt thu
173 lượt thu
146 lượt thu
146 lượt thu
127 lượt thu
67 lượt thu
68 lượt thu
62 lượt thu
57 lượt thu
55 lượt thu
48 lượt thu
46 lượt thu
46 lượt thu
45 lượt thu
41 lượt thu
39 lượt thu

Thông tin chi tiết

Hư ảo - Ngọc Lan
Uploader: trangmydunga
Lượt thu: 1
Thời gian: 27/03/2012 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |