Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Lời bài hát

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????\\0\\0????????????????\',\'15\',\'1\',\'0\',\'0\',\'1\',\'0\',\'0\',\',\',\'2012-01-07 00:00:00\',\'0\',\'\',\'0\',\'Lac giua thien duong\',\'\')\0\',\\\',N\0LL,\\\'0\\\',\\\'\',\'0\',\'1\',\'0\',\'','1','1','0','0','1','0','0',',','2012-03-12 00:00:00','0','','0','Qi li xiang That ly huong','',??????????????15\',\'1\',\'0\',\'0\',\'1\',\'0\',\'0\',\',\',\'2012-01-07 00:00:00\',\'0\',\'\',\'0\',\'Lac gi? thien duong\',\'\')\0\',\\\',N\0LL,\\\'0\\\',\\\'\',\'0\',\'1\',\'0\',\'','1','1','0','0','1','0','0',',','2012-03-12 00:00:00','0','','0','Qi li xiang That ly huong',''),'0','','0','Final Destination',''),?????????????????????????????????H

Những bài hát cùng ca sĩ

1259 lượt thu
953 lượt thu
882 lượt thu
582 lượt thu
548 lượt thu
283 lượt thu
282 lượt thu
263 lượt thu
226 lượt thu
209 lượt thu
197 lượt thu
153 lượt thu
147 lượt thu
104 lượt thu
73 lượt thu
53 lượt thu
46 lượt thu
17 lượt thu
11 lượt thu
7 lượt thu
5 lượt thu
4 lượt thu

Thông tin chi tiết

Kiên Giang mình đẹp lắm - Quang Linh
Uploader: quangle92
Lượt thu: 1
Thời gian: 17/01/2012 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording