Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Lời bài hát

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1\\\',\\\'Quang Lê - Hà Phương\\\',\\\'LK ai khổ vì ai\\\',\\\'\\\',\\\'/uploads/k_1278340731.mp3\\\',\\\'2010-07-05 00:00:00\\\',NULL,\\\'22\\\',\\\'1\\\',\\\'0\\\',\\\'0\\\',\\\'1\\\',\\\'0\\\',\\\'0\\\',\\\',\\\',\\\'2010-07-06 00:00:00\\\',\\\'0\\\',\\\',724781,1203010,\\\',\\\'2\\\',\\\'LK ai kho vi ai\\\',\\\'\\\'),\\0 banh bo\\\',\\\'\\\')\\0ong_tu_quynh_h264.\\\'\\0,\\\'1\',\'0\',\'1\',\'0\',\'0\',\'1\',\'0\',\'0\',\',\',\'2010-12-27 00:00:00\',\'0\',\'\',\'0\',\'En aranjuez con tu amor\',','1','0','0','1','0','

Những bài hát cùng ca sĩ

7261 lượt thu
1870 lượt thu
1443 lượt thu
908 lượt thu
697 lượt thu
560 lượt thu
180 lượt thu
61 lượt thu
38 lượt thu
24 lượt thu
15 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
  • Người sở hữu:
    sannhac
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Đại Gia

Tài sản: 0.00

Tài khoản: 3.04

Thông tin chi tiết

Anh cần em - Khắc Việt
Uploader: alo_anhdayemyeu
Lượt thu: 364
Thời gian: 05/12/2011 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording