Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

95 lượt thu
61 lượt thu
50 lượt thu
38 lượt thu
28 lượt thu
26 lượt thu
13 lượt thu
13 lượt thu
13 lượt thu
12 lượt thu
11 lượt thu
9 lượt thu
8 lượt thu
6 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 2,486.52

Tài khoản: 26.95

Thông tin chi tiết

On rainy days - B2ST
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 860
Thời gian: 24/10/2011 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording