Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Lời bài hát

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????\',\'1\',\'Aloha\',\'/HQ/2011_aloha_cool_h264.mp4\'),(\'75406\',\'1055\',\'0\',\'S.H.E\',\'An jing le (Yên tĩnh rồi)\',\'\',\'/TQ/2011_an_jing_le_she.swf\',\'2011-10-24 00:00:00\',NULL,\'50\',\'1\',\'0\',\'0\',\'1\',\'0\',\'0\',\',\',NULL,\'0\',\'\',\'0\',\'An jing le Yen tinh roi\',\'/TQ/2011_an_jing_le_she_h264.mp4\'),(\'75407\',\'12888\',\'0\',\'A.N.Jell\',\'As ever (Still)\',\'\',\'/HQ/2011_as_ever_still_anjell.swf\',\'2011-10-24 00:00:00\',','11','1','0','0','1','0','0',',','2011-10-24 00:00:00','0',',1795232,','1','Shake it up',''),('75488','17697','0','Nguyên Nhược Lam & Ngô Trung Minh','Xin yuan bian li tie (Giấy ghi ước nguyện)','','/TQ/2011_xin_yuan_bian_li_tie_nguyen_nhuoc_lam_ngo_trung_minh.swf','2011-10-24 00:00:00',NULL,'47','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0','','0','Xin yuan bian li tie Giay ghi uoc nguyen','/TQ/2011_xin_yuan_bian_li_tie_nguyen_nhuoc_lam_ngo_trung_minh_h264.mp4'),?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????)?????????????????????????????

Những bài hát cùng ca sĩ

24583 lượt thu
21841 lượt thu
9665 lượt thu
8133 lượt thu
6570 lượt thu
3899 lượt thu
3529 lượt thu
2847 lượt thu
2777 lượt thu
2119 lượt thu
2013 lượt thu
2008 lượt thu
1810 lượt thu
1699 lượt thu
1635 lượt thu
1464 lượt thu
1456 lượt thu
1302 lượt thu
922 lượt thu
736 lượt thu
539 lượt thu
493 lượt thu
482 lượt thu
465 lượt thu
432 lượt thu
397 lượt thu
328 lượt thu
233 lượt thu
194 lượt thu
159 lượt thu
80 lượt thu
70 lượt thu
68 lượt thu
53 lượt thu
53 lượt thu
50 lượt thu
13 lượt thu
9 lượt thu
7 lượt thu
5 lượt thu
4 lượt thu
4 lượt thu
2 lượt thu

Thông tin chi tiết

Ngày đầu tiên đến trường - Mỹ Tâm
Uploader: hoamattroi_online
Lượt thu: 7
Thời gian: 23/10/2011 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording