Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

361 lượt thu
313 lượt thu
178 lượt thu
97 lượt thu
77 lượt thu
76 lượt thu
60 lượt thu
59 lượt thu
44 lượt thu
42 lượt thu
42 lượt thu
39 lượt thu
26 lượt thu
14 lượt thu
12 lượt thu
11 lượt thu
7 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 2,453.44

Tài khoản: 61.69

Thông tin chi tiết

Lonely - 2NE1
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 687
Thời gian: 28/08/2011 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording