Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

13746 lượt thu
8530 lượt thu
1671 lượt thu
1483 lượt thu
1477 lượt thu
1274 lượt thu
1156 lượt thu
554 lượt thu
141 lượt thu
88 lượt thu
53 lượt thu
53 lượt thu
39 lượt thu
22 lượt thu
11 lượt thu
10 lượt thu
3 lượt thu
5 lượt thu
3 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu
  • Người sở hữu:
    sannhac
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Đại Gia

Tài sản: 0.00

Tài khoản: 3.04

Thông tin chi tiết

Lạnh lùng - Đông Nhi
Uploader: p3ng0x_dangiu1992
Lượt thu: 34
Thời gian: 14/08/2011 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording