Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

1526 lượt thu
1085 lượt thu
524 lượt thu
353 lượt thu
247 lượt thu
211 lượt thu
191 lượt thu
190 lượt thu
169 lượt thu
168 lượt thu
166 lượt thu
161 lượt thu
155 lượt thu
153 lượt thu
126 lượt thu
90 lượt thu
88 lượt thu
64 lượt thu
61 lượt thu
60 lượt thu
55 lượt thu
54 lượt thu
53 lượt thu
49 lượt thu
41 lượt thu
38 lượt thu
37 lượt thu
36 lượt thu
31 lượt thu
27 lượt thu
24 lượt thu
23 lượt thu
20 lượt thu
19 lượt thu
16 lượt thu
13 lượt thu
12 lượt thu
10 lượt thu
8 lượt thu
8 lượt thu
8 lượt thu
7 lượt thu
7 lượt thu
5 lượt thu
5 lượt thu
3 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
  • Người sở hữu:
    _Su_s2_
  • Trị giá:2.10

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 4.10

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Oh - SNSD
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 357
Thời gian: 07/07/2011 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording