Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

24488 lượt thu
21776 lượt thu
9665 lượt thu
8094 lượt thu
6570 lượt thu
3891 lượt thu
3515 lượt thu
2847 lượt thu
2773 lượt thu
2116 lượt thu
2008 lượt thu
1995 lượt thu
1804 lượt thu
1687 lượt thu
1635 lượt thu
1460 lượt thu
1449 lượt thu
1296 lượt thu
914 lượt thu
735 lượt thu
539 lượt thu
488 lượt thu
482 lượt thu
461 lượt thu
431 lượt thu
393 lượt thu
321 lượt thu
232 lượt thu
190 lượt thu
159 lượt thu
80 lượt thu
70 lượt thu
68 lượt thu
53 lượt thu
53 lượt thu
50 lượt thu
13 lượt thu
9 lượt thu
7 lượt thu
5 lượt thu
4 lượt thu
4 lượt thu
2 lượt thu
  • Người sở hữu:
    sannhac
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Đại Gia

Tài sản: 0.00

Tài khoản: 3.04

Thông tin chi tiết

Chỉ có thể là tình yêu - Mỹ Tâm
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 275
Thời gian: 30/05/2011 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |