Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

4548 lượt thu
766 lượt thu
765 lượt thu
584 lượt thu
532 lượt thu
489 lượt thu
472 lượt thu
339 lượt thu
284 lượt thu
233 lượt thu
182 lượt thu
180 lượt thu
177 lượt thu
165 lượt thu
147 lượt thu
59 lượt thu
58 lượt thu
29 lượt thu
27 lượt thu
25 lượt thu
12 lượt thu
12 lượt thu
11 lượt thu
6 lượt thu
2 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,322.40

Tài khoản: 102.45

Thông tin chi tiết

Đập vỡ cây đàn - Quang Lê
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 488
Thời gian: 08/05/2011 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording