Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

3907 lượt thu
2848 lượt thu
1458 lượt thu
1450 lượt thu
1311 lượt thu
1203 lượt thu
846 lượt thu
804 lượt thu
569 lượt thu
526 lượt thu
477 lượt thu
433 lượt thu
272 lượt thu
259 lượt thu
221 lượt thu
157 lượt thu
143 lượt thu
119 lượt thu
44 lượt thu
32 lượt thu
15 lượt thu
8 lượt thu
6 lượt thu
5 lượt thu

Cấp độ: Mic Vàng

Tài sản: 9.95

Tài khoản: 26.98

Thông tin chi tiết

Tiền - Ngọc Sơn
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 239
Thời gian: 08/05/2011 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording