Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

866 lượt thu
459 lượt thu
411 lượt thu
141 lượt thu
28 lượt thu
14 lượt thu
10 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu

Cấp độ: Mic Đồng

Tài sản: 27.23

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Dấu tình sầu - Bằng Kiều
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 80
Thời gian: 08/05/2011 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording