Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

1008 lượt thu
584 lượt thu
427 lượt thu
413 lượt thu
271 lượt thu
161 lượt thu
101 lượt thu
71 lượt thu
51 lượt thu
47 lượt thu
44 lượt thu
41 lượt thu
32 lượt thu
32 lượt thu
26 lượt thu
19 lượt thu
10 lượt thu
10 lượt thu
9 lượt thu
6 lượt thu
3 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,267.64

Tài khoản: 2.65

Thông tin chi tiết

Tình tuổi ô mai - Tâm Đoan
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 138
Thời gian: 06/05/2011 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording