Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

1435 lượt thu
618 lượt thu
259 lượt thu
118 lượt thu
114 lượt thu
106 lượt thu
68 lượt thu
62 lượt thu
57 lượt thu
55 lượt thu
37 lượt thu
38 lượt thu
34 lượt thu
29 lượt thu
26 lượt thu
25 lượt thu
24 lượt thu
19 lượt thu
19 lượt thu
18 lượt thu
18 lượt thu
18 lượt thu
17 lượt thu
16 lượt thu
16 lượt thu
16 lượt thu
14 lượt thu
13 lượt thu
12 lượt thu
11 lượt thu
11 lượt thu
  • Người sở hữu:
    tichchu
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Mic Vàng

Tài sản: 8.00

Tài khoản: 2.76

Thông tin chi tiết

Bài ngợi ca quê hương - Chưa rõ
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 64
Thời gian: 06/05/2011 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording