Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

480 lượt thu
392 lượt thu
127 lượt thu
98 lượt thu
87 lượt thu
81 lượt thu
72 lượt thu
63 lượt thu
63 lượt thu
58 lượt thu
52 lượt thu
36 lượt thu
31 lượt thu
17 lượt thu
11 lượt thu
8 lượt thu
8 lượt thu
7 lượt thu
1 lượt thu

Cấp độ: Mic Vàng

Tài sản: 10.84

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Hãy cứ là tình nhân - Ý Lan
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 107
Thời gian: 22/04/2011 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording