Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

3119 lượt thu
2161 lượt thu
511 lượt thu
143 lượt thu
133 lượt thu
98 lượt thu
95 lượt thu
92 lượt thu
85 lượt thu
71 lượt thu
51 lượt thu
33 lượt thu
28 lượt thu
20 lượt thu
19 lượt thu
18 lượt thu
11 lượt thu
4 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
  • Người sở hữu:
    sannhac
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Đại Gia

Tài sản: 0.00

Tài khoản: 3.04

Thông tin chi tiết

Ngày hôm qua - The Men
Uploader: abcd_298
Lượt thu: 50
Thời gian: 21/04/2011 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording