Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

293 lượt thu
249 lượt thu
65 lượt thu
22 lượt thu
16 lượt thu
8 lượt thu
4 lượt thu
  • Người sở hữu:
    Ucrooc
  • Trị giá:4.41

Cấp độ: Mic Vàng

Tài sản: 31.83

Tài khoản: 3.48

Thông tin chi tiết

Thu Hà Nội - Yanbi
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 684
Thời gian: 15/04/2011 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording