Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

11475 lượt thu
7258 lượt thu
6911 lượt thu
3034 lượt thu
2680 lượt thu
2410 lượt thu
1954 lượt thu
1535 lượt thu
1451 lượt thu
1212 lượt thu
1012 lượt thu
917 lượt thu
790 lượt thu
656 lượt thu
596 lượt thu
271 lượt thu
114 lượt thu
83 lượt thu
6 lượt thu
2 lượt thu
0 lượt thu
  • Người sở hữu:
    leejunny
  • Trị giá:4.86

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 144.76

Tài khoản: 0.53

Thông tin chi tiết

Thiên thần trong truyện tranh - Bảo Thy
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 886
Thời gian: 15/04/2011 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording