Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

5670 lượt thu
1093 lượt thu
778 lượt thu
182 lượt thu
105 lượt thu
34 lượt thu
29 lượt thu
26 lượt thu
20 lượt thu
15 lượt thu
14 lượt thu
2 lượt thu
0 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 2,486.52

Tài khoản: 26.95

Thông tin chi tiết

Đường cong - Thu Minh
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 820
Thời gian: 15/04/2011 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording