Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

145 lượt thu
126 lượt thu
104 lượt thu
87 lượt thu
52 lượt thu
40 lượt thu
39 lượt thu
35 lượt thu
27 lượt thu
27 lượt thu
23 lượt thu
23 lượt thu
19 lượt thu
17 lượt thu
12 lượt thu
11 lượt thu
10 lượt thu
10 lượt thu
9 lượt thu
6 lượt thu
4 lượt thu
4 lượt thu
3 lượt thu
1 lượt thu

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 2.00

Tài khoản: 1.43

Thông tin chi tiết

Anh ấy vẫn không hiểu [Ta hai shi bu dong] - S.H.E
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 189
Thời gian: 18/01/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording