Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

5388 lượt thu
3627 lượt thu
1458 lượt thu
929 lượt thu
861 lượt thu
739 lượt thu
685 lượt thu
522 lượt thu
396 lượt thu
349 lượt thu
302 lượt thu
227 lượt thu
148 lượt thu
144 lượt thu
86 lượt thu
53 lượt thu
49 lượt thu
37 lượt thu
23 lượt thu
10 lượt thu
2 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 2,715.23

Tài khoản: 230.07

Thông tin chi tiết

Giấc mơ trưa - Thùy Chi
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 7594
Thời gian: 10/01/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |