Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

7258 lượt thu
1863 lượt thu
1441 lượt thu
693 lượt thu
560 lượt thu
363 lượt thu
173 lượt thu
61 lượt thu
38 lượt thu
24 lượt thu
13 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 2,490.72

Tài khoản: 22.53

Thông tin chi tiết

Cám ơn em - Khắc Việt
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 907
Thời gian: 17/01/2011 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording