Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

5777 lượt thu
1774 lượt thu
429 lượt thu
296 lượt thu
276 lượt thu
215 lượt thu
150 lượt thu
70 lượt thu
48 lượt thu
47 lượt thu
36 lượt thu
23 lượt thu
  • Người sở hữu:
    gia_iuiu
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Mic Đồng

Tài sản: 2.00

Tài khoản: 0.95

Thông tin chi tiết

Xin làm người hát rong - Phương Thanh
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 544
Thời gian: 09/01/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording