Chức năng đăng nhập đang được update. BQT rất xin lỗi vì sự cố này, mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ sau khi sự cố được khắc phục.
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Lời bài hát

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????!3,1723287,1754163,','4','Valentine cho','/VN/2011_valentine_cho_thuy_tien_h264.mp4'),('64015','358','0','Duy Khánh','Vì','','/VN/2011_vi_duy_khanh.swf','2011-01-17 00:00:00',NULL,'71','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0',',1494597,','1','Vi','/VN/2011_vi_duy_khanh.mp4'),('64016','955','0','Bảo Thy','Bao đêm em khóc','','/VN/2011_bao_dem_em_khoc_bao_thy.swf','2011-01-17 00:00:00',NULL,'1056','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0',',1516535,1556211,1376596,1708008,1769013,1773760,','6','Bao dem em khoc','/VN/2011_bao_dem_em_khoc_bao_thy_h264.mp4'),('64017','12994','0','Khắc Việt','Cám ơn em','','/VN/2011_cam_on_em_khac_viet.swf','2011-01-17 00:00:00',NULL,'776','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0','','0','Cam on em','/VN/2011_cam_on_em_khac_viet_h264.mp4'),('64018','12353','0','Tần Khánh','Chờ một người','','/VN/2011_cho_mot_nguoi_tan_khanh.swf','2011-01-17 00:00:00',NULL,'644','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0','','0','Cho mot nguoi','/VN/2011_cho_mot_nguoi_tan_khanh_h264.mp4'),???????????????????????????????????

Thông tin chi tiết

Người không cô đơn - Sơn Tuyền
Uploader: kyniembuon88
Lượt thu: 24
Thời gian: 10/01/2011 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording