Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Lời bài hát

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????!3,1723287,1754163,','4','Valentine cho','/VN/2011_valentine_cho_thuy_tien_h264.mp4'),('64015','358','0','Duy Khánh','Vì','','/VN/2011_vi_duy_khanh.swf','2011-01-17 00:00:00',NULL,'71','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0',',1494597,','1','Vi','/VN/2011_vi_duy_khanh.mp4'),('64016','955','0','Bảo Thy','Bao đêm em khóc','','/VN/2011_bao_dem_em_khoc_bao_thy.swf','2011-01-17 00:00:00',NULL,'1056','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0',',1516535,1556211,1376596,1708008,1769013,1773760,','6','Bao dem em khoc','/VN/2011_bao_dem_em_khoc_bao_thy_h264.mp4'),('64017','12994','0','Khắc Việt','Cám ơn em','','/VN/2011_cam_on_em_khac_viet.swf','2011-01-17 00:00:00',NULL,'776','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0','','0','Cam on em','/VN/2011_cam_on_em_khac_viet_h264.mp4'),('64018','12353','0','Tần Khánh','Chờ một người','','/VN/2011_cho_mot_nguoi_tan_khanh.swf','2011-01-17 00:00:00',NULL,'644','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0','','0','Cho mot nguoi','/VN/2011_cho_mot_nguoi_tan_khanh_h264.mp4'),???????????????????????????????????

  • Người sở hữu:
    sannhac
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Đại Gia

Tài sản: 0.00

Tài khoản: 3.04

Thông tin chi tiết

Người không cô đơn - Sơn Tuyền
Uploader: kyniembuon88
Lượt thu: 24
Thời gian: 10/01/2011 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording