Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

4060 lượt thu
2583 lượt thu
2482 lượt thu
1226 lượt thu
1080 lượt thu
1059 lượt thu
392 lượt thu
336 lượt thu
322 lượt thu
234 lượt thu
202 lượt thu
162 lượt thu
109 lượt thu
82 lượt thu
74 lượt thu
65 lượt thu
30 lượt thu
21 lượt thu
18 lượt thu
10 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 2.00

Tài khoản: 1.43

Thông tin chi tiết

Trở về dòng sông tuổi thơ - Mỹ Linh
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 316
Thời gian: 09/01/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording