Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

2861 lượt thu
2413 lượt thu
2004 lượt thu
1356 lượt thu
1292 lượt thu
1010 lượt thu
1007 lượt thu
667 lượt thu
601 lượt thu
528 lượt thu
341 lượt thu
267 lượt thu
248 lượt thu
203 lượt thu
176 lượt thu
102 lượt thu
99 lượt thu
41 lượt thu
22 lượt thu
16 lượt thu
7 lượt thu
5 lượt thu
  • Người sở hữu:
    yholic108
  • Trị giá:3.15

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 6.30

Tài khoản: 2.70

Thông tin chi tiết

Ngày tết quê em - Xuân Mai
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 460
Thời gian: 08/01/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording