Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

2870 lượt thu
2426 lượt thu
2009 lượt thu
1373 lượt thu
1293 lượt thu
1013 lượt thu
1009 lượt thu
667 lượt thu
602 lượt thu
531 lượt thu
463 lượt thu
342 lượt thu
267 lượt thu
248 lượt thu
203 lượt thu
176 lượt thu
103 lượt thu
41 lượt thu
22 lượt thu
16 lượt thu
7 lượt thu
5 lượt thu

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 4.20

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Em đi mẫu giáo - Xuân Mai
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 99
Thời gian: 03/01/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording