Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

4047 lượt thu
2582 lượt thu
2475 lượt thu
1220 lượt thu
1049 lượt thu
391 lượt thu
334 lượt thu
319 lượt thu
234 lượt thu
202 lượt thu
161 lượt thu
108 lượt thu
82 lượt thu
74 lượt thu
65 lượt thu
30 lượt thu
21 lượt thu
17 lượt thu
10 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,320.30

Tài khoản: 104.66

Thông tin chi tiết

Thuyền và biển - Mỹ Linh
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 1079
Thời gian: 25/12/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording