Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

1806 lượt thu
23 lượt thu
23 lượt thu
21 lượt thu
15 lượt thu
13 lượt thu
  • Người sở hữu:
    vcuong912
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Mic Vàng

Tài sản: 500.87

Tài khoản: 5.92

Thông tin chi tiết

Tình bọt nước - Quốc Đại
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 100
Thời gian: 04/10/2010 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording